Gas

A DIDAC INSTAL·LACIONS trobarà a l’equip d’instal·ladors de gas, ràpid, eficaç i professional que buscava i que presta servei a la província de Girona. La nostra empresa porta més de 20 anys treballant en el sector de les instal·lacions de gas i calefacció, així com en serveis de reparació i manteniment de xarxes de gas i instal·lacions domèstiques de gas.

DIDAC INSTAL·LACIONS és una empresa autoritzada per a intervenir en tot tipus d’instal·lacions de Gas Natural, Gas Butà, Gas Propà i Gas Ciutat en tot el territori nacional. Portem a terme instal·lacions de gas per a particulars, empreses i entitats.

Realitzem legalitzacions, certificats i dictàmens d’instal·lacions de gas preexistents, revisions de calderes i cuines de gas, reparem tot tipus de xarxes de distribució de gas i prestem un servei d’urgència 24 hores a el dia per a la reparació de fuites de gas.

Com instal·ladors de gas autoritzats podem oferir-li els següents serveis:

Certificats i butlletins d’instal·lacions de gas: realitzem revisions i certificacions per a instal·lacions precintades per fuites de gas o per una mala combustió
Calderes de Gas: Instal·lem calderes i escalfadors de gas natural, gas butà o gas propà, a més de prestar servei de manteniment i revisió periòdica
Instal·lacions de gas: realitzem la instal·lació, manteniment, revisió i reparació de tot tipus d’instal·lacions de gas (residencials, industrials, comercials)
Servei urgent per a la reparació d’avaries: prestem un servei urgent per a la reparació d’avaries i fuites de gas.
Des de DIDAC INSTAL·LACIONS mantenim una estreta col·laboració amb Gas Natural per a l’execució d’instal·lacions de gas i calefacció, ja siguin d’ús residencial, industrial o comercial.

Si té una avaria o necessita que realitzem la instal·lació de gas al seu domicili, local, oficina o nau industrial, no té més que posar-se en contacte amb nosaltres sense cap tipus de compromís.